Boşanma Nasıl İptal Edilir?

Boşanmanın iptal edilmesi, yalnızca boşanma davasını açan kişi tarafından yapılabilmektedir. Davayı açan taraf boşanma iptali için başvurabilir ama davalı taraf olan diğer eşin böyle bir hakkı bulunmamaktadır. 

Boşanma Nasıl İptal Edilir?
29 Nisan 2020 - 22:54

  Davalı Eş Yönünden
 
     Boşanma davasında, davalı taraf olan eş, temyiz mahkemesine başvurabilir, ancak bu temyiz mahkemesi başvurusu, davalı eşe 5-6 aylık süreden başka bir şey kazandırmamaktadır. Bu arada eşini boşanmaktan vazgeçirmek için, zaman kazanmaktadır. Bunun dışında, boşanmayı iptal edebilme gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Yargıtay, davalı eşin başvurusuna, mahkemenin kararını boşanma yönünde onaylayacak bir karar çıkartır. 
 


 Davacı Eş Yönünden
 
 Davacı eşin boşanma davası açmasına rağmen, boşanmaktan vazgeçmesi durumunda, boşanma kararı, feragat hakkında karar vermek üzere bozulur. Davacı olan taraf 200$ zarar ödemektedir. 
 
 Davacı İptal için Başvurursa
 

 Davacı iptal için başvurduğunda, davalının bu konuyu kabul edip etmemesi önemli değildir. Davalının bu boşanma iptali başvurusunda muvafakati önem taşımamaktadır. Mahkeme bu konuda, yalnızca davalının yapmış olduğu feragat beyanının gerçek olup olmadığını, feragatin kanunların öngörmüş olduğu şekilde hazırlanıp hazırlanmadığına bakar. İstisnai bazı davalardan feragat edilmesi mümkün olmamaktadır. Davacı davadan feragat ettiğine dair beyanat vermiş olsa bile, mahkemenin davayı devam ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu tarz davalarda taraflar, rahatlıkla dava üzerindeki feragat haklarını kullanamamaktadırlar. 
 
 Feragat İşlemi
 
 Feragat işlemi tek taraflı bir işlem ile bir hukuki ilişkiye son verme hakkı olduğundan yenilik doğurmaktadır. Herhangi bir şarta bağlanması mümkün değildir. Yalnızca bir kere kullanılabilir ve sona erer. Hukuki kural olarak feragatten dönülemez. Böylece davalı da davacının feragat beyanına kesin olarak güvenmiş olur. Boşanma davasından feragat, kesin hüküm gibi sonuçlanır. Dava tüm sonuçları ile birlikte olacak şekilde ortadan kalkmaktadır. 
 

 Boşanma Davası
 
     Boşanma davası, kanunda belirtilmiş olan sebeplerden biri ve ya bir kaçına dayanılarak, evlilik birliğinin hakim tarafından sonlandırılması amacı ile sonucu yenilik doğuran bir dava çeşididir. Tarafların dava üzerinde her hangi bir tasarruf yetkileri yoktur. Buna rağmen davadan feragat etmek mümkün olmaktadır. 
 
 Boşanma davası sırasında sözlü olarak ya da davacının imzasının kendisine ait olduğunu ispatladığı bir noter belgesi ile birlikte, hakime verdiği bir dilekçe sayesinde feragat edilebilmektedir. Dava sona erdikten sonra, karar kesinleşmeden, temyiz mahkemesine başvurmak yolu ile feragat etmekte mümkün olmaktadır. Bu başvuru üzerine Yargıtay ya da bölge adliye mahkemesi, mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararını bozar ve evlilik birliği bu şekilde devam eder. 
 
  Yeniden Boşanma Davası Açılabilir Mi?
 
     Diğer dava çeşitlerinden farklı bir şekilde, boşanma davasından feragat edilmesi durumunda bu, haklardan da feragat anlamına gelmemektedir. Feragatin manası yalnızca, boşanma davası dilekçesinde verilmiş olan davanın dayanağını belirleyen sebeplerden, iddialardan vazgeçmek anlamına gelmektedir. Bu demektir ki boşanma davasına neden olan sebeplerin devamı halinde, yeniden boşanma davası açılabilmektedir. Yalnız, daha sonra açılacak olan boşanma davası sebepleri, feragatten sonra meydana gelmiş olmalıdır.